ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Τα Έργα μας

Φράγμα Θησαυρού

Νομός Δράμας - Ελλάδα
Προσφερόμενες υπηρεσίες: Γεωτεχνικός Σύμβουλος 1989-1993
Τοποθεσία:Ποταμός Νέστος, Δράμα
Πελάτης: THESSAURUS J.V. / Public Power Corporation της Ελλάδας

Σήραγγες Πάτρας "Ring Road"

Νομός Αχαΐας - Ελλάδα
Προσφερόμενες υπηρεσίες: Σχεδιασμός 2000, Κατασκευές & Γεωτεχνικός Σύμβουλος 2000-2002
Τοποθεσία: Πάτρα
Πελάτης: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. / Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Κόστος κατασκευής: 5,5 εκατομμύρια €

Φράγμα Σισανίου

Νομός Κοζάνης - Ελλάδα
Προσφερόμενες υπηρεσίες: Σχεδίαση 1998-1999, Κατασκευή & επίβλεψη 2002-2006
Τοποθεσία: Χωρίο Σισάνι
Πελάτης: Νομός Κοζάνης (Περιφερειακή Διοίκηση)
Κόστος κατασκευής: 6,5 εκατομμύρια €

Σήραγγα Τρικέρατο

Νομός Αττικής - Ελλάδα
Προσφερόμενες υπηρεσίες: Σχεδιασμός 1997, Κατασκευές & Γεωτεχνικός Σύμβουλος 1998-2000
Τοποθεσία: Περιοχή Ευταξίας - Κυκλοφοριακός κόμβος Νέας Περάμου
Πελάτης: J&P - AVAX S.A. / Ελληνικός Οργανισμός Σιδηροδρόμων
Κόστος κατασκευής: 30 εκατομμύρια €

Σήραγγα Τυμφρηστού

Φθιώτιδα - Νομοί Φωκίδας - Ελλάδα
Προσφερόμενες υπηρεσίες: Γεωτεχνικός Σύμβουλος 1994-1997, Σχεδιασμός 1996-1997, Επίβλεψη Κατασκευών και Γεωτεχνικός Σύμβουλος 1997-1998
Τοποθεσία: Λαμία - Εθνική οδός Καρπενησίου
Πελάτης: Υπουργείο Περιφερειακού Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Υποθαλάσσιες σήραγγες Λιμάνι Πειραιά

Νομός Αττικής - Ελλάδα
Προσφερόμενες υπηρεσίες: Προμελέτη - Μελέτη Σκοπιμότητας το 2010
Τοποθεσία: Πειραιάς
Πελάτης: ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κόστος κατασκευής: Σήραγγα για πεζούς 12 εκατομμύρια €, οδική σήραγγα 81,55 - 127,92 εκατομμύρια €

Νέο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Νομός Θεσπρωτίας - Ελλάδα
Προσφερόμενες υπηρεσίες: Κατασκευαστικός γεωτεχνικός σύμβουλος 1999-2000
Τοποθεσία: Ηγουμενίτσα
Πελάτης: ATHINA S.A. - F.C.C. S.A. Κοινοπραξία / Υπουργείο Περιβάλλοντος Περιφερειακού Σχεδιασμού και Δημοσίων Έργων
Κόστος κατασκευής: 43 εκατομμύρια €

Σήραγγα Αγίων Θεοδώρων

Νομός Κορίνθου - Ελλάδα
Προσφερόμενες υπηρεσίες: Σχεδιασμός 2001-2002, Σύμβουλος γεωτεχνικών κατασκευών 2002-2003
Τοποθεσία: Χωριό Αγίων Θεοδώρων
Πελάτης: TERNA S.A. / Ελληνικός Οργανισμός Σιδηροδρόμων
Κόστος κατασκευής: 10 εκατομμύρια €