ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το γραφείο μελετών "ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" Ε.Π.Ε. είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων μηχανικών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (A.M. 293), που προσφέρει υπηρεσίες σε θέματα Πολιτικού, Δομοστατικού, Γεωτεχνικού και Υδραυλικού Μηχανικού, σε θέματα Γεωεπιστημών καθώς και σε θέματα Περιβαλλοντικής Μηχανικής.

Κατεβάστε το παρακάτω αρχείο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, καθώς και μερικά απο τα αντιπροσωπευτηκά μας έργα.